top of page

Oncologische Voetzorg

Sinds 2021 ben ik gediplomeerd Medisch Pedicure Oncologie (MPO). 

De aan deze opleiding gekoppelde stage heb ik met veel plezier voltooid bij een Oncologisch Fysiotherapiepraktijk te Houten.

 

Een Medisch Pedicure Oncologie (MPO) is opgeleid om de voeten van mensen met kanker te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen ook tijdens de actieve behandeling tegen kanker (wanneer de situatie dit toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch zorgteam.

 

Voetzorgtrajecten bij mensen met kanker worden alleen ingezet in afstemming met de behandelend arts/oncologisch verpleegkundige. Ik sta als oncologisch voetzorgverlener vermeld op de website van oncofoot en in de verwijsgids van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

 

Voor meer informatie over Oncologische Voetzorg kijk op: https://www.oncofoot.com/

Een Medisch Pedicure Oncologie (MPO) verleent voetzorg aan patiënten met kanker. Een MPO is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een MPO kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

 

Heeft u kanker, dan is het van belang dat u de Medisch Pedicure Oncologie laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn.

Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een MPO kan overleg plegen met uw medisch specialist.

Doel

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Behandeling van kanker

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo'n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

Intakegesprek

De eerste afspraak bij een MPO is een intakegesprek. De patiënt vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand actief wordt behandeld voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Signaalfunctie

De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een MPO kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Screening

Voordat een kankerpatiënt behandeld wordt, kan een MPO de voeten preventief screenen. Bij dit onderzoek worden de voeten gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

Hand-voetsyndroom

Een mogelijke bijwerking van chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijkertijd. Als een MPO deze klachten signaleert, zal deze de behandelend specialist hiervan op de hoogte te brengen.

 

Heeft u kanker, dan kan uw behandelend arts of verpleegkundige u verwijzen naar een MPO voor een voetbehandeling. Zonder uw toestemming mag een MPO geen medische informatie uitwisselen. Daarom worden bevindingen voor de arts of verpleegkundige aan u meegegeven. Een MPO zet voetzorgtrajecten bij kankerpatiënten alleen in met toestemming van de behandelend arts of verpleegkundige.

MPO-behandeling

Een MPO-behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. 

Communicatie

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een MPO kan op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voorkomen en u doorverwijzen naar een oncopsycholoog.

bottom of page